ОХУ-д түр оршин суух бүртгэл хийлгэх тухай

Гадаадын иргэдийн эрх зүйн байдлын тухай, Гадаадын иргэдийн бүртгэлийн тухай ОХУ-ын хууль, ОХУ-ын Засгийн Газрын 2007 оны 9 дүгээр тогтоолоор баталсан Гадаадын иргэд болон харьяалалгүй этгээдийг хил нэвтэрснээс хойш 7 хоногийн дотор бүртгэлд хамруулах ба бүртгэлээс хасна.

Бүртгэлийн хууль тогтоомжийг зөрчигчдөд мөнгөн торгуулаар торгох захиргааны шийтгэл ногдуулахын зэрэгцээ ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээс албадан гаргах, зарим тохиолдолд ОХУ-д зорчих эрхийг 5 хүртэл жилийн хугацаагаар хасах шийтгэл  ногдуулдаг болохыг иргэд анхаарах ёстой.

2019 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Digital Eyes компани бүтээв.