Паспорт

Энгийн гадаад паспорт олголт, бүрдүүлэх материал

Шинээр гадаад паспорт авах иргэдийн бүрдүүлсэн материалыг тус Консулын Хэлтэс Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газарт хүргүүлдэг ба тухайн иргэнд гадаад паспорт олгох эсэх асуудлыг Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар шийдвэрлэдэг бөгөөд олгох тохиолдолд нэг сар орчим хугацааны дараа шинэ паспортыг дипломат шуудангаар тус Консулын Хэлтэст ирүүлнэ. Консулын Хэлтэс уг паспортыг тамга, гарын үсгээр баталгаажуулж захиалагчид өгнө. Дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  • Паспорт хүсэгчийн мэдүүлэг бичих
  • Иргэний үнэмлэх, эзэмшиж байсан гадаад паспортын хуулбар
  • Гадаад паспортаа алдсан бол уг асуудлаар цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж, тодорхойлолт авсан байх
  • Гадаад паспортны зориулалт бүхий цээж зураг 4 хувь/ 3.5 х 4.5/
  • Паспортны үнэ бэлнээр /баримт бичгийн хамт УБЕГ-т хүргүүлнэ/
  • Үйлчилгээний хураамж  Консулын Хэлтсийн кассанд төлсөн баримтыг тус тус бүрдүүлсэн байх.

Гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа сунгалт

Е серийн буюу үндэсний энгийн гадаад паспортын хугацааг тус Консулын Хэлтэст сунгана. Нэг жилийн хугацаагаар сунгалт хийхэд 200 рублийн үйлчилгээний хураамж төлнө.

2019 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Digital Eyes компани бүтээв.