Гэрлэлтийн бүртгэл хийх

Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаар гэрлэлтийн бүртгэл хийлгэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

13 дугаар зүйл. Гэрлэлтийн бүртгэл

13.2. Гэрлэхийг хүсэгчид гэрлэлтээ бүртгүүлэх тухай өргөдлөө /өргөдөлд гэрлэхийг хүсэгчдийн овог, эцгийн нэр, нэр, оршин суугаа газрын хаяг, төрсөн он, сар, өдөр зэргийг дурдсан байна/ хамтран гаргаж, дараахь баримт бичгийг хавсаргана:

13.2.1. Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх, үндэсний гадаад паспорт;
13.2.2. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт (сэтгэц, сүрьеэ, ДОХ-ийн шинжилгээ);
13.2.3. Гэрлэхийг хүсэгч нэг нь өмнө гэрлэж байсан бол гэрлэлтээ цуцлуулсан тухай холбогдох байгууллагын шийдвэрийн хуулбар буюу архивын лавлагаа;
13.2.4. Иргэний хуулийн 15.2-т заасны дагуу насанд хүрээгүй хүнийг эрх зүйн бүрэн чадамжтай гэж зарласан нөхцөлд шүүхийн шийдвэрийн хуулбар.

Гэрлэлтийн бүртгэлийг нэг өдөрт багтаан хийх ба гэрлэлтийн үнэмлэх хийх төлбөр 300 рубль төлнө.

2020 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Digital Eyes компани бүтээв.