ГАДААДАД 6 САРААС ДЭЭШ ХУГАЦААГААР АМЬДАРЧ БУЙ ИРГЭДЭЭ ИНТЕРНЕТЭЭР БҮРТГЭЖ БАЙНА.

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуулийн 9.5 -д “Гадаадад удаан хугацаагаар болон цагаачлан суугаа Монгол Улсын иргэн тус улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт хаягийн бүртгэл хийлгэж байх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу гадаадад 183 хоногоос дээш хугацаагаар оршин сууж байгаа Монгол Улсын иргэд бүртгэлд хамрагдана. Энэхүү бүртгэл мэдээллийг бий болгож, тогтмолжуулснаар иргэдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, хууль, эрх зүйн туслалцааг шуурхай үзүүлэх, иргэний бүртгэл, цахим үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах суурь сан бий болох юм.

Доорх цахим хуудсанд хандаж өөрийн мэдээллээ бүртгүүлнэ үү.

http://citizen.gov.mn/

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх цахим хуудаснаас авна уу.

http://consul.mn/

2020 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Digital Eyes компани бүтээв.